خوشبختی میان خانه ی شماست،

 

خوشبختی میان خانه ی شماست،

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید »  

 

« کودکان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند » 

/ 0 نظر / 9 بازدید